Kathleen Waterloo - Portfolio 2001

Kathleen Waterloo
- Portfolio 2001 -


...

'Common Sense I'
2001
Encaustic on panel
24” x 19”

...

'Common Sense II'
2001
Encaustic on panel
24” x 19”

...

'Facility Revised'
2001
Encaustic on 4 panels
13” x 12”

...

'Tectiformat I'
2001
Encaustic on panel
36” x 40”

...

'Tectiformat II'
2001
Encaustic on panel
36” x 40”

...

'Stilt I'
2001
Encaustic on panel
30” x 24”

...

'Find/Piece II'
2001
Encaustic and Found Object
8” x 8”

...

'Find/Piece III'
2001
Encaustic and Found Object
9” x 3”

...

'Observation I'
2001
Egg Tempera on Panel
24” x 19”

...

'Observation II'
2001
Egg Tempera on Panel
24” x 19”

...

'Landscape I'
2001
Encaustic on panel
40” x 36”

...

'Landscape II'
2001
Encaustic on panel
40” x 36”

...

'What Drives You I'
2001
Encaustic on panel
24” x 20”

...

'What Drives You II'
2001
Encaustic on panel
24” x 20”


Copyright © 1997 - 2024 · All Rights Reserved · Kathleen Waterloo